Produkter

Algebehandling af tag

Algebehandling af tag

Op til 330 M2 tagflade og max. 3 meter til tagrende
Pris. 1495.-
Algebehandling af belægninger og bygningsdele
4,95.- kr. pr. m2, minimums køb 150 m2
Ingen kørsels tillæg (gælder hele Danmark med undtagelse af ikke brofaste øer)

Belægningsrens af fliser

Belægningsrens

59,95 pr. m2
Minimums køb 50 m2 Algebehandling kan tilkøbes for kr. 4,95.- pr. m2 Ingen kørsels tillæg (gælder hele Danmark med undtagelse af ikke brofaste øer)

Algebehandling af tag

Højtryksrens udføres på timeløn

0-5 timer 699.- pr. time
5-10 timer 599.- pr. time
Opgaver udover 10 timer , ring for et godt tilbud. Timeprisen er baseret på 1 mand med et anlæg (250 bar,25 ltr.pr.min.) Der beregnes kørsel efter statens takster efter 100 km. Med udkørsel fra Aalborg C

Velkommen til højtryksrens.dk

Højtryksrens.dk er specialisterne du kontakter når du har behov for udvendig rengøring.

  Vores speciale er opgaver indenfor

 • Højtryksrens
 • Belægningsrens
 • Algebehandling

Højtryksrens af alle overflader både for erhverv og private over hele Danmark. Alle opgaver løses hurtigt og professionelt , til aftalt tid og pris.
Belægningsrens udføres over hele Danmark med særligt fokus i 2016 på private kunder. Vi renser alle typer belægninger på terrasser, flisegange, indkørsler osv.

Algebehandling af tage, belægninger og bygningsdele foretages over hele Danmark Udelukkende med godkendte midler og med nødvendigt hensyn til miljøet.

Kontakt os på telefon 20 60 79 97 allerede i dag, og få en pris på netop din opgave.

Vi glæder os til at servicere dem

Med venlig hilsen

Team Højtryksrens.dk

KONTAKT HØJTRYKSRENS.DK

Vi har telefontid alle hverdage fra kl. 13.00-15.45

I højsæson kan der til tider være run på telefonen.

Vi ringer tilbage til alle så snart vi kan.

Telefon 20 60 79 97

Vi modtager IKKE sms

Handelsbetingelser

 1. Alm. bestemmelser

  1.1        Hvis ikke andet er skriftligt aftalt, gælder nærværende forretningsbetingelser for alle højtryksrens.dk services. Evt. tilføjelser, kommentarer, forbehold og betingelser fra køber, i forbindelse med køb giver ikke uden højtryksrens.dk skriftlige accept fravigelse fra disse forretningsbetingelser.

  1.2        Ved bestilling af ydelser hos højtryksrens.dk, som købes på tilbud, enten direkte hos højtryksrens.dk eller hos en af vore forhandlere eller leverandører af deals, kan der ikke bestilles tid til den bestilte ydelse. Vi kommer og udfører arbejdet, når det passer sammen med andre opgaver i dit område. 

  1.3        Fra bestillingen af en ydelse hos højtryksrens og frem til ydelsen er leveret, skal der være fri adgang for vores medarbejder hver dag mellem kl. 06.00 - 22.00 til de bygningsdele, der skal behandles.

  1.4        Kommer vores medarbejder frem til en adresse, hvor der ikke er fri adgang, udføres den del af ydelsen, som vores medarbejder kan finde adgang til. Arbejdet er hermed leveret, og der kan ikke reklameres over manglende behandlede arealer, som på dagen ikke var tilgængelige.

  1.5        Det skal altid påregnes at højtryksrens.dk kobler på vandforsyningen, når der algebehandles/tag- og facaderenses.

  1.6        Ved fliserens kræves der adgang til vand. Gerne en udvendig vandhane, skal som minimum kunne levere 25 l/min! Noget et normalt fungerende vandhane sagtens gør.

 2. Udførelse/tidshorisont/forsinkelse

  2.1        Normalt udføres alle ydelser inden 8 uger efter bestilling

  2.2        Forhold der kan udskyde din behandling er bl.a.: blæst, stærk regn og frost!

  2.3        Har du en bestilling liggende hos højtryksrens.dk hen over en periode med forsinkende vejrlig forhold, udfører vi ydelserne snarest muligt, når vejrforholdene igen tillader arbejdet med ydelsen. Efter en længere periode med dårlige vejrforhold, kan der opstå ekstra arbejdspres, som kan medføre forlænget leveringstid. 

 3. Algebekæmpelse med Algefri N.

  3.1        Højtryksrens.dk algebehandler med det miljøgodkendte middel AlgeFri N. Når dette kan anvendes uden risiko for skader på bygningsdele, og vores medarbejdere vurderer at bl.a. vejrforholdene er gunstige for virkningen af AlgeFri N.

 4. Bygningsrengøring i Rytholt Tag- & Facaderens.

  4.1        En Højtryksrens.dk bygningsrengøring (udføres på alle bygningsflader) er forkælelse af dit hus. Den miljøgodkendte Rytholt Tag- & Facaderens anvendes til alle ”bygningsrengøringsopgaver”, hvor du ønsker det reneste resultat af bare en vask. Rytholt Tag- & Facaderens løsner ikke alene snavs, men dræber også de alger, der sidder på de vaskede bygningskonstruktioner. Du behøver ikke at algebehandle efter en  Højtryksrens.dk bygningsrengøring.

  Hvis vi vurderer, at du som kunde vil få et bedre resultat ved at udskifte algebehandlingen med AlgeFri N til en vask i Rytholt Tag- & Facaderens, gøres dette uden meromkostning for dig som kunde.

 5. Kvalitetsdokumentation og reklamation.

  5.1        I forbindelse med services som algebehandling og bygningsrengøring sender højtryksrens.dk et billede af den behandlede flade, når arbejdet er udført.

  5.2        Ved evt. anmodning om vederlagsfri ombehandling af algebelægning efter højtryksrens.dk første algebehandling/bygningsrengøring er det vigtigt, at du som kunde minimum gemmer det fremsendte billede som dokumentation for snavs/algebelægningsomfang ved 1. udførelse.

  5.3       Vil du klage over virkningen af højtryksrens.dk`s ydelser omkring algebehandling/bygningsrengøring, kan dette først ske, når de estimerede nedbrydningstider for de forskellige algetyper er gået.

 6. Ordrehåndtering på højtryksrens.dk

  6.1        Når du afgiver din ordre , opretter vi et arbejdskort der er vores beskrivelse af din ordre, denne følger med på turen når vi køre ud og udfører arbejdet, på dette anføres dato for udførslen samt der stemples med medarbejder ID, efter udførslen sender vi en MMS til det telefon nummer der er oplyst ved bestilling og der ligges en kvittering i postkassen på udført arbejde. Herefter danner arbejdskortet grundlag for den vider fakturering

 7. Betaling

  7.1        Alle ydelser bestilt på højtryksrens.dk, betales via bankoverførsel, når arbejdet er udført.

  7.2        Alle ydelser bestilt hos højtryksrens.dk indeholder 25% moms og miljøafgifter.

  7.3        Højtryksrens.dk kører uden transporttillæg til alle adresser i Danmark, hvortil vi kan komme på brofastforbindelse.

  7.4        Ved ikke forudbetalte services afleveres der enten i postkassen, eller pr. mail en faktura, som forfalder til betaling senest 7 dage efter.

  7.5        Ved manglende betaling beregnes der 100,- kr. i gebyr pr. rykker der sendes.

  7.6        Ved overskridelse af betalingsbetingelserne pålægges det forfaldne beløb incl. evt. rykkergebyrer, 1,5% i rente pr. påbegyndt måned.

  7.7        Skyldige beløb, der ikke er betalt efter 2. rykkers tidsfrist, overgives uden yderlige varsel til retslig inkasso med yderlige omkostninger til følge, som pålægges det skyldige beløb.

 8. Forhold der medfører ekstra udgifter!

  8.1        Ydelser, som i første besøg ikke kunne leveres, jævnfør pkt. 1.4., men som kunden ønsker udført, faktureres efter højtryksrens.dk`s normalpriser.

  8.2        Ydelser, som er bestilt med forkert mængde, f.eks. forkert m2 tagflade eller forkert højdeangivelse, tillægges uden forudgående mundtlig/skriftlig aftale et gebyr, som afspejler den købte ydelse. Særskilt faktura/opkrævning fremsendes og forfalder til betaling straks.

  8.2.1        Tillægseksempler:

  8.2.1.1       Mere end 3,5 meter til tagrenden tillæg oftest 2-500,- kr.

  8.2.1.2       Købt tagbehandling til 300 m2 tag, Faktisk forhold viser, der er 400 m2 tag. Tillægsydelse 2-300,- kr

  8.2.1.3       Købt flisegrundrens til 200 m2, opmålt er der 240 m2. Tillæg 40 X enhedsprisen pr. m2.

 9. Ansvarsfraskrivelse

  9.1        AlgeFri N og Rytholt Tag- & Facaderens må ikke udledes til vandmiljøet (søer og åer mm.). Som kunde hos højtryksrens.dk er du selv ansvarlig for, at afledning ikke foregår til vandmiljøet under og umiddelbart efter en behandling, men f.eks. til kloak, eller jord. Opstår der skader i vandmiljøet som følge af en algebehandling eller bygningsrengøring udført af højtryksrens.dk på din adresse, er du som kunde selv ansvarlig for alle konsekvenser heraf, incl. at dække alle evt. omkostninger, som i den forbindelse måtte påføres højtryksrens.dk, både som erstatnings- og sagsanlægsudgifter.

  9.2        Skader på bygningsdele, der er misligholdt, forfalden, angrebet af råd eller andet, er højtryksrens.dk uvelkommen.

  9.3        Skader på beplantning, plankeværk, havemøbler mm, grundet fremførelse af slange til behandlingsdysse er højtryksrens.dk uvedkommende.

 10. Beplantning

  10.1    Vi ser indimellem at enkelte planter tæt på arealer, hvor der algebehandles/bygningsrengøres, efterfølgende kan få pletter på eller endda afsvedne blade. Urteagtige planter kan skades så meget, at de går ud. Skaderne opstår grundet kontakt af bekæmpelsesmidlet og sæben, kombineret med f.eks. stærkt solskin. Denne type skader er oftest forbigående, planterne får nyt løv og trives videre. Planter, der ønskes skånet for en sådan afsvidning, bør afdækkes inden behandlingen, eller skylles over med rent vand umiddelbart efter behandling. Evt. skader på beplantning er højtryksrens.dk uvelkommen.

 11. Forsikring og tvister.

  11.1    Højtryksrens.dk er ved ansvarspådragende skader, forsikret af Codan A/S.

  11.2    Evt. tvister, som ikke løses i mindelighed, kan kun indgives til retslig afgørelse ved retten i Aalbor